Tel. 22 299 40 84

Szkoły z uprawnieniami szkół publicznych. Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Zapisz Się


ON-LINE

TELEFONICZNIE

LUB OSOBIŚCIE

Tel. 22 299 40 84
ul. Perzyńskiego 10
01-883 Warszawa

tel. 22 394 51 71
ul. Modlińska 51
03-199 Warszawa

MAILEM
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Aktualności


Plan zajęć na rok 2019-2020

(dostępny od 16 września)

Pobierz Tutaj„Aktualnie super promocja na studia w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Szczegóły na stronie http://eu.edu.pl. Specjalna zniżka dla słuchaczy naszych szkół. Absolwenci i słuchacze szkół EXPERTUS są zwolnieni z wpisowego. Zapisz się na uczelnię i do szkoły policealnej - studiuj taniej i ucz się za darmo. Pierwsze kwalifikacje zdobędziesz już po 2-ch latach."


Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2018/2019

TUTAJ

 

 

 

Tylko u Nas najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych wśród dorosłych i młodzieży. Możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych po szkole zasadniczej lub średniej Oferujemy wysoką jakość kształcenia. Miłą i przyjazną atmosferę. Bezstresową naukę, doskonałą bazę dydaktyczną i dogodną lokalizację oraz kursy przygotowawcze do matury.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 trwa - nie czekaj zapisz się już dziś!!

Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne EXPERTUS


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH i SZKOŁY POLICEALNE z uprawnieniami szkoły publicznej są od wielu lat prowadzone przez firmę EXPERTUS. Szkoła działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa. Nauka jest bezpłatna.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

jest szkołą o trzyletnim cyklu kształcenia (z wyjątkiem absolwentów szkół zawodowych – nauka trwa dwa lata), w którym zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i kończą się egzaminem maturalnym (z najwyższym wskaźnikiem zdawalności). W szkole realizowane są następujące przedmioty: język polski, język angielski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna. Na końcu cyklu kształcenia prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego, który słuchacze zdają w szkole, w miejscu, w którym odbywały się zajęcia. Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci naszej szkoły mogą podjąć studia na dowolnym kierunku studiów lub kształcić się w szkole policealnej.

Szkoła Policealna

jest szkołą, w której zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły średniej i kończą się egzaminem zawodowym. Proponujemy atrakcyjne możliwości zdobycia zawodu dostosowanego do  rynku pracy jak; Technik Informatyk, Technik Administracji, Technik BHP.

W szkole pracujemy na autorskim programie nauczania. W razie potrzeby dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku semestru (liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej) przedmioty, ujęte w podstawie programowej, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.