Tel. 22 392 04 60

Wymagane dokumenty

Zapisać można się tutaj. Potem należy w dogodnym dla siebie czasie przynieść do sekretariatu szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
  • 2 zdjęcia do legitymacji,
  • podanie o przyjęcie do szkoły (formularz dostępny w sekretariacie; można wypełnić na miejscu).