Tel. 22 299 40 84

Zasady rekrutacji

Nauka w Liceum dla Dorosłych EXPERTUS jest całkowicie bezpłatna! Nie ma żadnych ukrytych opłat, dopłat itp.

Cykl kształcenia rozpoczynamy dwa razy w roku - we  wrześniu (semestr zimowy) i w lutym (semestr letni).

Naukę można rozpocząć w każdym z tych terminów, a także (w uzasadnionych przypadkach) w dowolnym momencie roku szkolnego (proszę dzwonić w tej sprawie).

Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych i konkursu świadectw - każdy ma jednakową szansę na dobry start. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg zapisów omówiono w zakładce „Zapisy”.

Oczekujemy na zgłoszenia także przez Internet - proszę kliknąć tutaj.