Tel. 22 299 40 84

Język angielski

KURS MATURALNY z języka angielskiego obejmuje:

  • wykłady i ćwiczenia,
  • dodatkowo 30 godzin na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych,
  • dostęp do platformy e-learningowej.

Kursy maturalne prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna.

KURSY CAŁOROCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY:

czerwiec – kwiecień

wtorek, czwartek w godz. 16-17.30
sobota w godz. 9.30-15.30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATURY.

Termin kursów przygotowujących do egzaminów poprawkowych zostanie podany w lipcu.