Tel. 22 299 40 84

Kurs miesięczny

KURS MIESIĘCZNY odbywa się w wakacje, w sierpniu, i jest realizowany w formie oddzielnych kursów z poszczególnych przedmiotów maturalnych. Dla każdego z przedmiotów realizowany jest autorski program nauczania. Można wybrać przedmioty i realizować dowolny kurs, niezależnie od innych kursów przedmiotowych.
Zajęcia odbywają się w od poniedziałku do piątku codziennie i trwają po dwie godziny lekcyjne (90 min) w godz. 8-14.
Szczegółowy plan zajęć podany zostanie pięć dni przed pierwszymi zajęciami.