Tel. 22 299 40 84

Kurs półroczny

KURS PÓŁROCZNY odbywa się w trakcie roku szkolnego, w okresie od listopada do kwietnia i jest realizowany w formie oddzielnych kursów dla poszczególnych przedmiotów maturalnych. Dla każdego z przedmiotów realizowany jest autorski program nauczania. Można wybrać przedmioty i realizować dowolną ilość kursów.
Zajęcia odbywają się w soboty i trwają po dwie godziny lekcyjne (90 min) w godz. 9-14. Szczegółowy plan zajęć na dany miesiąc zostanie podany pięć dni przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.
Na kurs można się zapisać tutaj.