Tel. 22 299 40 84

Dlaczego Liceum dla Dorosłych EXPERTUS?

W naszych liceach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, która z pasją, wysoką kulturą i dużym zaangażowaniem prowadzi zajęcia dla młodzieży i dorosłych, realizując kardynalne założenie, które sobie postawiliśmy: że nauka ma być bezstresowa, a szkoła przyjazna uczniom i słuchaczom.

Mamy bardzo wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych (matura i egzaminy kwalifikacyjne) i wszyscy nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na poziomie wyższym (np. na naszej uczelni lub w naszej szkole policealnej). Są dobrze przygotowani do kontynuacji nauki i studiów na wyższych uczelniach.

Nie jesteśmy „szkołą sieciową”, mimo że prowadzimy zajęcia w kilku lokalizacjach (aby uczniowie i słuchacze mieli bliżej i wygodniej!). Jesteśmy zorientowani na indywidualne podejście do nauki. Umożliwiamy naszym słuchaczom uczestnictwo w dodatkowych konsultacjach lub inną pomoc dydaktyczną, w razie potrzeby. Nasi nauczyciele stanowią wykwalifikowaną kadrę i pracują z całym oddaniem na rzecz uczniów.

Zapewniamy kontynuację nauki na poziomie szkoły policealnej i uczelni w tym samym otoczeniu (a w niektórych przypadkach w tym samym miejscu).