Tel. 22 299 40 84

Dlaczego Szkoła Policealna EXPERTUS?

Całkowicie bezpłatna nauka, bez wpisowego i bez czesnego! Bez opłat za zaświadczenia. Bez jakichkolwiek opłat!


Wydajemy bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u oraz legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, która z pasję, wysoką kulturą i dużym zaangażowaniem prowadzi zajęcia dla młodzieży i dorosłych, realizując kardynalne założenie, które sobie postawiliśmy: że nauka ma być bezstresowa, a szkoła przyjazna uczniom i słuchaczom.


Jesteśmy ośrodkiem, który przeprowadza egzaminy uprawniające do uzyskania tytułu technika. Nasi słuchacze nie mają trudności
w zdaniu egzaminów.
Dla większości prowadzonych przez nas zawodów zdawalność wynosiła prawie 100 proc.


Wszyscy nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na poziomie wyższym (np. na naszej uczelni). Są dobrze przygotowani do kontynuacji nauki i studiów wyższych.


Nie jesteśmyszkołą sieciową”, mimo że prowadzimy zajęcia w kilku lokalizacjach (aby uczniowie i słuchacze mieli bliżej i wygodniej!). Jesteśmy zorientowani na indywidualne podejście do naszych słuchaczy. W razie potrzeby oferujemy dodatkowe bezpłatne konsultacje
i inną pomoc dydaktyczną. Nasi nauczyciele stanowią wykwalifikowaną kadrę i pracują z całym oddaniem na rzecz słuchaczy.

 

Zapewniamy kontynuację nauki na poziomie uczelni, w tym samym otoczeniu (a w niektórych przypadkach i w tym samym miejscu).

 

Kształcimy bezstresowo na najwyższym europejskim poziomie. Oferujemy uczniom i słuchaczom możliwość korzystania z zaawansowanej infrastruktury informatycznej obejmującej pracownie komputerowe i serwery, która jest dostępna przez Internet oraz nowoczesną platformę e-learningową.

 

Uczniowie i słuchacze, którzy jeszcze nie mają matury, mogą bezpłatnie uczestniczyć w prowadzonych przez nas kursach maturalnych. A ci, którzy zdali już egzamin maturalny, mogą równolegle pobierać naukę na uczelni i mają obniżone czesne.

 

Pomagamy naszym uczniom, słuchaczom i absolwentom w znalezieniu pracy.