Tel. 22 299 40 84

Zasady rekrutacji

Nauka w Szkole Policealnej EXPERTUS jest całkowicie bezpłatna! Nie ma żadnych ukrytych opłat, dopłat itp.

Cykl kształcenia rozpoczynamy dwa razy w roku - we  wrześniu (semestr zimowy) i w lutym (semestr letni), naukę można rozpocząć
w każdym z tych terminów, a także (w uzasadnionych przypadkach) w dowolnym momencie roku szkolnego (proszę dzwonić w tej sprawie).

Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych i konkursu świadectw - każdy ma jednakową szansę na dobry początek. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób zapisywania się został omówiony w zakładce „Zapisy”.

Jeśli chcesz zgłosić się za pośrednictwem Internetu, kliknij tutaj.