Faktoring jako alternatywa kredytu obrotowego

Powadzenie firmy w dużej mierze opiera się na płatnościach z długimi terminami. O ile dla klientów tego typu rozwiązanie ma sporo korzyści, ponieważ mają oni wtedy długi czas na spłacenie swoich zobowiązań, to już dla sprzedawców niekoniecznie. W części branż mowa jest nawet o pół roku, przez które trzeba czekać na przelew. Jeśli do tego dojdą jakieś opóźnienia, co czasami także się zdarza, to takim sposobem można pogorszy w znacznym stopniu, a w pewnych przypadkach wręcz nawet utracić płynność finansową.

Rozwiązaniem takich problemów jest faktoring, który od paru lat zaczął się cieszyć dużą popularnością. Główna zasada działania faktoringu jest prosta i przejrzysta. Do transakcji sprzedaży jest dołączany kolejny uczestnik pod postacią jakiejś instytucji finansowej, jaki po wystawieniu faktury sprzedaży opłaca ją w krótkim terminie. Zaś należności za taki dokument klient opłacić będzie musiał już nie na konto wystawiającego, lecz faktorowi. Takie rozwiązanie daje przedsiębiorcy wiele korzyści.

Faktoring rozwianiem na miarę potrzeb

To jak działa faktoring na korzyść firmy oznacza, że po pierwsze będzie ona miała pieniądze dość szybko, niejednokrotnie nawet w tym samym dniu, co wystawiona faktura. Zależnie od ustalonego sposobu rozliczeń wypłacana może być cała suma od razu, albo jakaś jej część, a kolejna po zapłaceniu przez odbiorcę powstałej należności. W wielu przypadkach takie rozwiązanie pozwala utrzymać płynność finansową, zrobić zakupy niezbędnych materiałów i towarów, lub też przelać wypłaty dla pracowników.

Można dzięki temu ograniczyć zatory płatnicze, które spotyka się tak często w biznesie i mimo wszystko biznes ten skutecznie blokują. Kolejnym plusem faktoringu jest nieduża ilość formalności do spełnienia. W odróżnieniu od bankowych kredytów nie trzeba tutaj dysponować zdolnością kredytową czy przedstawiać kompleksowej dokumentacji o ogólnym stanie firmy. Rzecz jasna zawsze jakaś mniejsza lub większa weryfikacja się odbędzie, niemniej nie tak rygorystyczna jak w przypadku innych usług finansowych.

Istotne niuanse usługi

Z reguły umowę faktoringową będzie się podpisywać bez terminu obowiązywania, z jakimś uzgodnionym okresem wypowiedzenia. Przez to pamiętać nie trzeba o tym, żeby ją co roku odnawiać. Z dodatkowych spraw formalnych koniecznych do spełnienia jest poinformowanie swoich odbiorców o zmianach w rozliczeniach. Jest to o tyle istotne, że dowiedzieć się oni muszą, że od pewnego momentu wszystkie przelewy mają być robione na rachunek faktora, a nie wystawiającego faktury. Jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczeń, to tutaj najważniejsze są właśnie wystawione faktury.

Jeśli któryś z klientów zacznie się ociągać z zapłaceniem, to takie dokumenty będą podstawą to tego, aby zacząć proces windykacyjny. Oczywiście jak każdy produkt finansowy faktoring ma również pewne wady. Najistotniejsza to potrzeba zapłacenia jakiejś prowizji od każdej opłaconej wcześniej faktury. Lecz dzisiaj konkurencja na finansowych rynkach jest tak duża, że banki walczą o klientów różnymi sposobami, też oferując interesujące oferty na usługi faktoringu. Trzeba również wiedzieć, że sam faktoring jest obecnie dostępny w paru wersjach, i można sobie dopasować te usługi do własnych wymagań.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Wybrane teksty dla ciebie