Pełna księgowość dla spółek – jak robić to dobrze i nie mieć na głowie kontroli?

Przepisy Ustawy o rachunkowości z 1994 r. (Dz. U nr 121 poz. 591) określają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i szczegółową formą ewidencji działalności gospodarczej, która wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rachunkowości i podatków.

Pełna księgowość spółek z o.o – duży orzech do zgryzienia

Tak zwana pełna księgowość, w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, jest bardziej złożoną metodą rozliczeń z organami podatkowymi. Jej podstawową zasadą jest skrupulatne rejestrowanie każdej operacji finansowej w firmie, co oznacza dokładne monitorowanie i rejestrowanie każdej zmiany stanu konta firmowego. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, pełna księgowość obejmuje również wykazy aktywów i pasywów, a także sprawozdanie finansowe, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga precyzji i dokładności, a każda zmiana musi być odnotowana w dokumentacji.

Aktywa to całość majątku spółki. Są to zarówno środki pieniężne, jak i różnego rodzaju majątek trwały, takie jak samochody służbowe, sprzęt biurowy, komputery i telefony. Z kolei pasywa wskazują na źródła finansowania aktywów, czyli pochodzenie środków finansowych wykorzystywanych w działalności firmy, takie jak wkład własny, kredyty lub leasingi. Struktura aktywów i pasywów jest przedstawiona w bilansie, który daje pełny obraz sytuacji finansowej spółki.

Sprawozdania finansowe spółek – profesjonalne i rzetelne

Wszystkie podmioty, które prowadzą pełną księgowość, są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych. Ustawa o rachunkowości określa szczegółowe wymagania dotyczące tych dokumentów. W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa, wymagana szczegółowość i rozległość dokumentów może się różnić. Złożenie sprawozdania finansowego może odbyć się w formie elektronicznej, a KRS jest jednym z miejsc, gdzie można to zrobić.

W rachunku zysków i strat zawierają się między innymi informacje dotyczące przychodów, jak i kosztów oraz zysków i strat, a także obciążeń finansowych za okres obrotowy, zarówno bieżący, jak i poprzedni. Choć obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wynika z przepisów prawa, są one także ważnym źródłem informacji o finansach spółki, które pozwalają na dokładną i kompletną analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Najlepsze biuro rachunkowe do obsługi księgowej spółek

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tak naprawdę z punktu widzenia formalnego, każda osoba może prowadzić księgowość zgodnie z prawem, niezależnie od tego, czy jest to wspólnik, członek zarządu, zatrudniony księgowy czy biuro rachunkowe. Istotne jest jednak, że nie wymaga się od niej posiadania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji w dziedzinie księgowości. Z uwagi na złożoność procesów księgowych, warto jednak rozważyć zlecenie ich prowadzenia wykwalifikowanym osobom.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firmowa księgowość jest w dobrych rękach, wszystko jest robione na czas i zgodnie ze sztuką, zleć prowadzenie księgowości doświadczonym księgowym. Biuro rachunkowe AMA CONSULTING z Zielonej Góry zaprasza do współpracy firmy o różnych typach działalności i rozmiarze. Zapewniamy terminowość zleceń, obsługę na najwyższym poziomie, dobry kontakt z klientem. Umów się z nami na niezobowiązującą kawę w biurze – odpowiemy na wszystkie pytania. Do zobaczenia!

+Artykuł sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Wybrane teksty dla ciebie